U službi prevencije i zaštite zdravlja građana

U skladu sa preporukom Vlade Republike Srpske, a u okviru preventivnih mjera zbog pojave korona virusa i suzbijanju širenja virusa, u JZU Bolnici „Sveti Vračevi“, provodi se opsežna dezinfekcija i svih prostorija namijenjenih za izolaciju eventualnih pacijenata od COVID 19.

Dezinfekcija se vrši i na trijažnim punktovima, a koriste se hlorni preparati sa pojačanim dozama   natrijum- diklorizocijanurat 99%.